Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

2. lekce programování pro děti 8.12.2023

04.12.2023 14:01
 
 

1. lekce programování pro děti 24.11.2023-pokračovací kurz

04.12.2023 14:01
 
 

23.6.2023 poslední 11. lekce programování pro děti

23.06.2023 11:44

Úkolem poslední jedenácté lekce prvního ročníku našeho programování, měly děti za úkol vylepšit robota z předchozí lekce. Vysvětlili jsme si funkce (podprogramy) v prostředí MakeCode a jejich výhody při znuvupoužitelnosti. Robot měl při jízdě vpřed pomocí ultrazvukového čidla detekovat překážku. Při přiblížení na zadanou vzdálenost měl zastavit a „rozhlédnout se“ vlevo a vpravo. Rozhlédnutí je tvořeno otočením robota nejprve vlevo, pak vpravo a změření vzdálenosti k překážce v daném směru. Vzdálenost si uložil do proměnných. Po rozhlédnutí si robot porovnal změřené vzdálenosti a pokračoval v jízdě tím směrem, ve kterém byla překážka vzdálenější. Následně si děti vyzkoušely jízdu svých robotů v kartónovém bludišti.
 
soubor.png
 

10. lekce 19.5.2023

19.05.2023 14:56

V desáté lekci jsme opět navázali na zkušenosti z předchozích lekcí. K robotickému podvozku jsme přidali ultrazvukové čidlo. Děti měly za úkol vytvořit robota, který se dokáže vyhnout překážce. Při jízdě vpřed měří pomocí ultrazvukového čidla vzdálenost překážky před sebou. Pokud je překážka blíž než nastavených 5 cm, robot se zastaví a začne na určenou dobu couvat a zatáčet. Pak opět zastaví a bude pokračovat v jízdě vpřed s detekcí překážky.


 
 

9. lekce programování pátek 28.4.2023

28.04.2023 15:26


9. lekce – 28.4.
V deváté lekci jsme navázali na zkušenosti s motory z předchozí lekce. Děti měly k dispozici jednoduchý robotický podvozek. Úkolem bylo podvozek rozjet z určeného místa a zastavit jej v cíli. V první části jen jízdou rovně, v druhé části se zatočením. Děti si v těchto úkolech musely poradit se směrem otáčení každého z motorů a změnou jejich rychlosti pro zatočení. Kombinaci správné rychlosti motorů a časovače splnit zastavení podvozku v cíli.


 
 

8. lekce programování pro děti-14.4.2023

13.04.2023 15:25

8. lekce - 14.4.
Děti se seznámily s typy modelářských servomotorů. Pomocí rozšiřující desky WuKong si vyzkoušely sestavit program, který ovládá servomotory. Prakticky si vyzkoušely rozdíl mezi servomotorem a kontinuálním servomotorem. V programu kromě bloku pro ovládání servomotoru použily proměnnou a událost stisku tlačítka.

 
 

7. lekce programování 31.3. 2023 - 15-16 h

30.03.2023 16:23

7. lekce - 31.3.
Děti se seznámily s ultrazvukovým čidlem. Vysvětlili jsme si princip fungování tohoto čidla. Prakticky si vyzkoušely naprogramovat měřič vzdálenosti. K zobrazení hodnoty, přečtené z čidla,
použily blok graf.


 
 

6. lekce programování pro děti 17.3.2023

15.03.2023 14:01
 
 

5. lekce programování pro děti- 3.3.2023

01.03.2023 15:18
 
 

4. lekce programování pro děti 17.2.2023

08.02.2023 16:25
 
pdf.png
 
Knihovna Smilovice © 2024 | poslední aktualizace: 21.06.2024 15:06