Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

zpět

23.6.2023 poslední 11. lekce programování pro děti


23.06.2023 11:44 Úkolem poslední jedenácté lekce prvního ročníku našeho programování, měly děti za úkol vylepšit robota z předchozí lekce. Vysvětlili jsme si funkce (podprogramy) v prostředí MakeCode a jejich výhody při znuvupoužitelnosti. Robot měl při jízdě vpřed pomocí ultrazvukového čidla detekovat překážku. Při přiblížení na zadanou vzdálenost měl zastavit a „rozhlédnout se“ vlevo a vpravo. Rozhlédnutí je tvořeno otočením robota nejprve vlevo, pak vpravo a změření vzdálenosti k překážce v daném směru. Vzdálenost si uložil do proměnných. Po rozhlédnutí si robot porovnal změřené vzdálenosti a pokračoval v jízdě tím směrem, ve kterém byla překážka vzdálenější. Následně si děti vyzkoušely jízdu svých robotů v kartónovém bludišti.
 
Knihovna Smilovice © 2024 | poslední aktualizace: 21.06.2024 15:06