Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

2005

07.04.2008 21:14

V Místní knihovně ve Smilovicích, byly vypracovány tři projekty s žádostmi o poskytnutí dotací Ministerstva kultury z programu VISK 3 a Knihovna 21. století.
Z Ministerstva kultury z grantu Knihovna 21.století jsme získali na projekt: Kultura a vzdělávání od mateřské školky dotaci ve výši 5 000,- Kč . Finance jsme použili na pořádání vzdělávacích akcí během minulého roku, bylo jich 19 (Noc s Andersenem, Putovní výstava záložek, beseda s I.Březinovou a R. Stillerem, soutěže a ankety, Večerníček ...). Spoluúčast a podporu pro konané akce v knihovně zajistila obec.
Další dotaci jsme žádali v hodnotě 10 000,- na doplnění knihovního fondu pro národnostní menšiny (projekt: Knihovní fond národnostní menšině). Tento grant jsme obdrželi v poloviční výši.
Ze spoluúčasti obce byly zakoupeny knihy do polského knižního fondu v celkové hodnotě 10 282,-Kč.
Z programu VISK jsme dotaci neobdrželi.
V Místní knihovně je funkční informační centrum Regionálního sdružení pro česko – polskou spolupráci.
Pokračujeme ve spolupráci s Knihovnou v Hnojníku, která zajišťuje pro nás regionální funkce a taky s Regionální knihovnou v Karviné, kde nakupujeme výměnné soubory polské literatury.
Rozšířili jsem počet odebíraných periodik na 27 titulů ( české i polské).
 
 
Knihovna Smilovice © 2023 | poslední aktualizace: 04.12.2023 14:02