Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

ROK 2010 více zde...

05.05.2010 11:44

STATISTIKA
 
Noc s Andersenem Pasování na rytíře Pečeme věnečky Vyrábíme Týden knihoven
 

ROK 2009

23.12.2009 06:09
 
výstava p. Frýba výstava krajka v poezii recitace Noc s Andersenem beda nakladatelství Thovt
 

ROK 2008

19.03.2009 12:32
 
 

Desatero bezpečného internetu pro děti

19.03.2009 12:09
 
 

Dotace rok 2008 - přidělené

07.05.2008 14:38

Z Mïnisterstva kultury z programu KNIHOVNA 21. století na projekt:
Vyrábíme podle knihy 10 000,- Kč
Kniha a polská menšina 5 000,- Kč

z programu ČESKÁ KNIHOVNA
na nákup české literatury - nekomerčních děl:
žádost o tituly ve výši 4 982,- Kč (omezeno na 5 000,-Kč)
 
 

ROK 2007 fotografie z akcí

07.04.2008 21:20

Vzdělávání podle naučné a krásné literatury (dotováno ministerstvem kultury ve výši 5 000,- Kč)
- kreativní dílny
 
 

ROK 2007

07.04.2008 21:18
 
Rozšíření knihovny slavnostní otevření Noc s Andersenem Ráno ( Andersen) Beseda p. Dropczyńská Kreslíme babičku a dědečka Parování prvňáčků Týden knihoven - knihovnická bašta
 

VÝSTAVY:

07.04.2008 21:18
 
Exlibris Olejomalby - p. Dropczyńská Fotografie - Grabowski
 

2006

07.04.2008 21:15

V uplynulém roce navštívilo knihovnu 1 668 návštěvníků, do knihovního fondu přibylo celkem 302 knihovních jednotek, počet čtenářů se rozšířil na 128. V knihovně proběhlo celkem 21 vzdělávacích a výchovných akcí.

V Místní knihovně ve Smilovicích byly vypracovány čtyři projekty s žádostmi o poskytnutí dotací Ministerstva kultury dva z programu VISK 3 a dva z programu Knihovna 21. století.

Z z grantu Knihovna 21.století jsme získali na projekt: Rostu s knížkou v ruce dotaci ve výši 5 000,- Kč. Finance jsme použili na pořádání vzdělávacích akcí během minulého roku, bylo jich 21 (Večerníček, Pasování prvňáčku na rytíře, Noc s Andersenem, Putovní výstava obalů, beseda s M. Drijverovou, ilustrátorem A.Dudkem, Týden knihoven – Vyznač cestu do knihovny – Malí projektanti knihoven, Výroba adventní věnců, Poslední dárek pod stromek, soutěže, výtvarné dílny inspirované naučnou literaturou …). Spoluúčast a podporu pro konané akce v knihovně zajistila obec.

Další dotaci jsme žádali v hodnotě 10 000,- na doplnění knihovního fondu pro národnostní menšiny (projekt: Knihy v polském jazyce pro národnostní menšinu). Tento grant jsme obdrželi v poloviční výši. Bylo zakoupeno spolu se spoluúčasti obce celkem 44 knih do polského knižního fondu.
Z programu VISK jsme dotaci neobdrželi.
 
Noc s Andersenem Pasování prvňáčků výstava obalů Večerníček Beseda M. Drijverová Říjnové čtení Projektanti knihoven Cesta do knihovny Pohádkové království Adventní věnce Poslední dárek Poslední dárek
 

Internet

07.04.2008 21:14

Byla vypracovaná také žádost o bezplatné připojení knihovny k internetu v rámci projektu PIK. Knihovna zůstala podpořena Ministerstvem informatiky, a zapojena do projektu. V současné době poskytuje návštěvníkům přístup na internet zdarma. Je také evidovaná na www. stránkách veřejného internetu.
Dále byla podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK ČR z projektu Česká knihovna, z něhož knihovna obdržela 25 knih českých autorů pro své čtenáře.
V knihovně je funkční informační centrum Regionálního sdružení pro česko – polskou spolupráci, jsou zde zveřejňované informace Inforegu.
Pokračujeme ve spolupráci s Knihovnou v Hnojníku, která zajišťuje pro nás regionální funkce a taky s Regionální knihovnou v Karviné, kde nakupujeme výměnné soubory polské literatury.
Rozšířili jsem počet odebíraných periodik na 35 titulů ( české i polské).


 
 
Knihovna Smilovice © 2023 | poslední aktualizace: 04.12.2023 14:02