Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

Statistika2021

07.12.2022 17:03
 
doc.png
 

Statistika2020

07.12.2022 17:01
 
doc.png
 

ROK 2018

18.12.2019 10:24

Statistika
 
 

ROK 2017

21.05.2018 09:01

Statistika

Komentář k ročnímu výkazu o knihovně
Kult (MK) 12-01 za rok 2017[1]

 

 

POČET OBSLUHOVANÉ POPULACE

POČET OBSLUHOVANÉ POPULACE (OBLAST)

  •  

děti do 15 let

      2017

     797 

      145

Kulturní a vzdělávací akce 2017

 

Publikační činnost 2017 (za celou oblast)


Viz definice č. 65 – 68 ve Statistickém deníku knihovny. Dostupný na: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/DVK2017_2018_Slaby.pdf

 

 

 

Např. databáze regionálních událostí, osobností apod., vytvářené knihovnou a umožňující vyhledávání; (nejde o prosté seznamy).

Např.:Knihovna, název vlastní databáze, adresa

 

 

Úspěšné projekty, dotace a granty

OBLAST

(REGION CELKOVĚ)

Počet úspěšných projektů

Výše dotace

VISK 2

0

0

VISK 3

0

0

Knihovna 21. století

0

0

Česká knihovna

1

6411

SKIP 10

0

0

Granty zřizovatele

0

0

Jiné (nadace apod.)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rok 2016

13.09.2017 09:50


děti do 15 let

POČET OBSLUHOVANÉ POPULACE (OBLAST)

​celkem

1362016

774

Knihovní fond

 

Rok

STAV KF K 31.12. (ř.0102)

Přírůstky (Ř. 0116)

Úbytky (Ř. 0117)

2016

7375

127

150

2015

7398

203

99

rozdíl

23

76

51

 

Uživatelé

Rok

registrovaní uživatelé
(Ř. 0201)

z toho do 15 let
(Ř. 0202)

návštěvníci celkem
(Ř. 0203)

2016

164

67

1834

2015

170

63

1692

Rozdíl

-6

-4

142

 

Mezi nejzajímavější  patřila např. cestovatelská přednáška rodiny Márových-  Západ Usa a Havajské ostrovy,výstava a následná beseda s cestovatelem Martinem Stillerem o  obrovském úsilí a nadšení dobrovolníků, které vedlo k znovuotevření beskydského unikátu chaty Prašivé, beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou o zapomenutých řemeslech, beseda studia Bez kliky o knihtisku pro ZŠ ,Noc s Andersenem, slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou, prázdninové kreativní dílny,vypouštění balonků Ježíškovi a další. Spolupracujeme s ZŠ pro které pořádáme knihovnické lekce a soutěže.

Březen měsíc čtenářů

Projekt knížka pro prvňáčka

Noc s Andersenem

Pasování na čtenáře

Týden knihoven

Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi

Publikační činnost

Smilovický zpravodaj, Stonávka

Elektronické služby knihovny

Elektronické služby knihovny uvádějte do tabulky v příloze.

 

ne

ano

ne

Úspěšné projekty, dotace a granty

Česká knihovna, Visk 3

Ocenění knihoven, knihovníků

ne

Prostorové vybavení knihoven

ne

Spolupráce knihoven, přednášková účast na zahraničních akcích aj.

ne

 

 

[

 
 

Rok 2015

22.02.2016 12:38

STATISTIKA
 
 

Rok 2014

17.08.2015 12:16

STATISTIKA
 
 

ROK 2013

15.09.2014 15:40

Statistika
 
 

ROK 2012 více zde ....

30.05.2012 09:44

STATISTIKA

 
Výstava fotografií p. Szemly Velikonoce Andersen Den Matek Čtení s panem starostou
 

ROK 2011 více zde...

23.05.2011 12:30

STATISTIKA
 
Velikonoce Čteme dětem Noc s Andersenem Literární dýchánek Prázdninový čtyřlístek- vyrábíme
 
Knihovna Smilovice © 2024 | poslední aktualizace: 31.05.2024 14:43