Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

zpět

ROK 2010 více zde...


05.05.2010 11:44 STATISTIKA

            1.      Počet obyvatel:  721

ROK

DĚTI DO 15 LET

DOSPĚLÍ

OBYVATELÉ CELKEM

2010

117

604

721

 

      2.      Knihovní fond a financování KF

 

ROK

PŘÍRŮSTKY

ÚBYTKY

STAV KF

2009

195

265

7707

2010

234

371

7570

ROZDÍL

39

106

137

 

ROK

Kč za nové knihy

Kč za časopisy

Kč celkem

2009

13 973

9 706

23 679

2010

25 470

7 538

33 008

ROZDÍL

11 497

2 168

9 329

      3.      Uživatelé (čtenáři) a návštěvníci

ROK

UŽIVATELÉ

REGISTROVANÍ

Z TOHO DO 15 LET

NÁVŠTĚVNÍCI

CELKEM

2009

114

50

1767

2010

110

45

2 072

ROZDÍL

4

5

305

 

 

 

ROK

Návštěvníci knihovny běžní
(výpůjční proces)

Návštěvníci akcí

NÁVŠTĚVNÍCI

CELKEM

2009

968

574

1767

2010

1157

580

2 072

ROZDÍL

189

6

305

 

 - knihovna nabízí polský fond i periodika

 

       - 32 titulů časopisů 

 

      4.      Výpůjčky 

 

ROK

VÝPŮJČKY

CELKEM

VÝPŮJČKY

PRO DĚTI

PREZENČNÍ

VÝPŮJČKY

2009

3895

768

0

2010

3292

686

0

ROZDÍL

603

82

0

 

      5.      Vzdělávací a kulturní akce

 

            Celkem bylo uspořádáno 25 akcí pro veřejnost.

 

  Pro veřejnost

 

        Z toho:     a) besedy pro školy (z toho počet knihovnických lekcí) 17

 

                       b) ostaní akce pro děti                                               5      

 

      c) kurzy pro veřejnost (vzdělávací akce)                      2

 

      d) besedy pro veřejnost (kulturní akce)                        1

 

Účast na celostátních akcích, akcích SKIP a dalších organizací: Březen měsíc čtenářů, Týden čtení, Noc s Andersenen, Pasování prvňáčků na čtenáře, Cele česko čte, Týden knihoven

6.    Publikační činnost
Zveřejnění informací  ve  zpravodajích:  Stonávce  a Smilovickém zpravodaji

7.  Webová stránka knihovny a její návštěvnostpřístupy  1263/1191 návštěv . Elektronický katalog na internetu a jeho využívanost (statistika přístupů do katalogu a čtnářského konta a srovnání 2009)    98/123 návštěv.   Elektronické služby knihovny (rok 2009/2010)

 

 

            8.      Úspěšné projekty

 

V uplynulém roce  byly v Místní knihovně ve Smilovicích, vypracovány dva projekty s žádostmi o poskytnutí dotací  Ministerstva kultury  z programu Knihovna 21. století.

Z prvního projektu zaměřeného na podporu práce s národnostními menšinami: Mluvíme „ponašemu“ a čteme polsky,  jsme zakoupili celkem 41 knih do polského knižního fondu a tímto se rozšířily  služby pro naše čtenáře . Získána podpora ve výši 5000,- Kč.

Druhý grant jsme žádali  na podporu kulturní, vzdělávací a výchovné činnosti. Projekt nesl název: Besedujeme, promítáme a vyrábíme v knihovně a v rámci něho jsme uskutečnili besedy s autory zaměřené na mladší čtenáře a jejich vztah k beletrii. Na setkáních zaměřených na kreativitu jsme rozvíjeli práci s naučnou literatury. Získána podpora ve výši 5000,- Kč.

Třetí žádost byla podána do programu ČESKÁ KNIHOVNA na nákup české literatury - nekomerčních děl:
Získány knihy do  fondu  ve výši 2 767,- Kč.  Zpracovala: R. Lasotová

 

 

 

 

 
Knihovna Smilovice © 2022 | poslední aktualizace: 18.07.2022 16:03