Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

zpět

ROK 2009


23.12.2009 06:09 
1.      Počet obyvatel:
1.1.   (Zdroj: http://web.mvcr.cz/adresa/t )
2009
DOSPĚLÍ
DĚTI DO 15 LET
OBYVATELÉ
CELKEM
690
586
104
690
 
2.      Knihovní fond
ROK
PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
STAV KF
2009
195
265
7707
2008
212
54
7777
ROZDÍL
17
211
70
 
3.      Uživatelé (čtenáři)
ROK
UŽIVATELÉ
REGISTROVANÍ
Z TOHO DĚTI
NÁVŠTĚVNÍCI
2009
114
50
1767
2008
118
62
1187
ROZDÍL
4
12
580
 
4.      Výpůjčky
ROK
VÝPŮJČKY
CELKEM
VÝPŮJČKY
PRO DĚTI
PREZENČNÍ
VÝPŮJČKY
2009
3895
768
0
2008
2680
839
0
ROZDÍL
1215
71
0
 
4.1.   Srovnání s rokem předchozím
rok 2008/2009
5.      Vzdělávací a kulturní akce (uveďte výběrově)
5.1.   Pro veřejnost               31/22
5.1.2.     Účast na celostátních akcích, akcích SKIP a dalších organizací : Noc s Andersenem, Březen měsíc …, Týden knihoven, Pasování prvňáčků
 
6.      Publikační činnost
ZVEŘEJNĚNÍ ČLÁNKŮ O DĚNÍ V KNIHOVNĚ ve zpravodajích: Stonávce a Smilovickém zpravodaji
7.      Elektronické služby knihovny
7.1.   Knihovny na internetu                      ANO/ANO
7.1.1.     Webová stránka knihovny    ANO/ANO
7.1.2.     Povinné údaje                        ANO/ANO
7.1.3.     Elektronický katalog na internetu     ANO/ANO
7.2.   E-mailové kontakty                          ANO/ANO
7.3.   Knihovny na facebooku                  NE/NE
8.      Úspěšné projekty
(kde bylo žádáno, název projektu, finanční přínos)
ČESKÁ KNIHOVNA – ZÍSKÁNÍ NOVÝVH KNIH ČESKÝCH AUTORŮ
9.      Ocenění knihoven, knihovníků (Vesnice roku, Knihovna roku aj.)
CENA OBCE – za rozvoj Místní knihovny
 
10. Další skutečnosti
10.1.                   Ze života knihoven: BESEDY, VÝSTAVY, VZDĚLÁVACÍ AKCE, DÍLNY, VÝMĚNNÉ SOUBORY KNIH Z JINÉ KNIHOVNY, MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (mvs)
10.2.                   Měření výkonů knihoven
(zapojení knihoven do projektu Benchmarking)
ANO/ANO
 
Knihovna Smilovice © 2022 | poslední aktualizace: 18.07.2022 16:03