Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

zpět

ROK 2018


18.12.2019 10:24 Statistika

Komentář k ročnímu výkazu o knihovně
Kult (MK) 12-01 za rok 2018[1]

 

OBLAST[2]

Stonávka

NÁZEV ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY

Místní knihovna Smilovice

ČÍSLO OBLASTI (DLE STAT-EXCEL)

 

 

S

POČET OBSLUHOVANÉ POPULACE

POČET OBSLUHOVANÉ POPULACE (OBLAST)

  •  

děti do 15 let

2018

803

153

Kulturní a vzdělávací akce (za celou oblast)

Uveďte výběrově nejvýznamnější akce, možno uvést jako přílohu komentáře:

Viz definice č. 65 – 68 ve Statistickém deníku knihovny. Dostupný na: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/DVK2017_2018_Slaby.pdf

Uveďte nejvýznamnější tituly z jednotlivých knihoven, které mají publikační činnost.

Elektronické služby knihovny A DALŠÍ

Např. databáze regionálních událostí, osobností apod., vytvářené knihovnou a umožňující vyhledávání; (nejde o prosté seznamy). ne

Např.:Knihovna, název vlastní databáze, adresa

Např.: Knihovna, název databáze (např. Anopress, ASPI, …)

Např.:Knihovna – eReading, Flexibooks (příp. jiné, jaké)

Úspěšné projekty, dotace a granty

OBLAST

(REGION CELKOVĚ)

Počet úspěšných projektů

Výše dotace

VISK 2

0

0

VISK 3

0

0

Knihovna 21. století

0

0

Česká knihovna

1

6279

SKIP 10

0

0

Granty zřizovatele

0

0

Jiné (nadace apod.)

0

0

 

 
Knihovna Smilovice © 2024 | poslední aktualizace: 31.05.2024 14:43