Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 558 694 923
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

zpět

ROK 2008


19.03.2009 12:32 

 

1.    Demografické údaje:

 

Počet obyvatel v  oblasti celkem:

      z toho: počet obyvatel do 15 let: 661

 

Počet obyvatel v sídle oblasti:

      z toho: počet obyvatel do 15 let: 97

 

Velikost obsluhované populace 661

 

 

 

2.    Knihovní fond:

 

Výše finanční částky na nákup knihovního fondu: 35 795

                                      z toho: na nákup časopisů: 7 567

 

 

Počet nakoupených svazků v roce 2008: 212

       

Počet exemplářů odebíraných časopisů v oblasti : 30

 

3.    Vzdělávací a výchovné kolektivní akce:

 

Uskutečnili jsme celkem 31 akcí z toho :

 

Besedy, literární večery, jednorázové akce – 9

Výstavy - 4

Knihovnické lekce celkový počet – 2

Akce: Vyrábíme podle knihy (dotace Ministerstva kultury) - 13

Dále pak akce celostátního charakteru : Noc s Andersenem, Týden knihoven, VŘSČ, Pasování čtenářů na rytíře

 

Ilustrátor Bořivoj Frýba učaroval všechny svým nápaditým kresbami, kdy před očima oživil zvířátka a zhmotnil nápady dětí svým fixem na papír. Také spisovatelka Petra Braunová nám dala nahlédnout zajímavým vyprávění do nitra knih a seznámila nás s osudy jejich hrdinů. S Jiřím Márou jsme navštívili zemi Pána prstenů a s R.Lorišovou i M.Sttilerem procestovali na kolech Austrálii. Za zmínku určitě také stojí nezapomenutelné Listování, kdy herci svým uměním zhmotnili příběh z knihy Kouzelná baterka.

 

Knihovna také pořádá pravidelně Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků, výstavy, besedy a účastní se Týdne knihoven. O prázdninách se konaly dílny pod názvem: Prázdninový čtyřlístek.

 

4.    Řídící, kontrolní a metodická činnost:

 

Knihovna je příspěvkovou organizací obce Smilovice.

 

5.    Ediční činnost:

 

Knihovna pravidelně přispívá do časopisu mikroregionu Stonávka a  podílí se na vydávání obecního zpravodaje: Zprávy ze Smilovic

 

6.    Stav automatizace:

 

Používaný software CLAVIUS, ON-LINE KATALOG, plně automatizovaný provoz, napojení na Internet – adresa: http://knihovna.smilovice.cz

e-mailová adresa: knihovna.smilovice@smilovice.cz

 

7.    Granty a dotace

 

Z grantu Knihovna 21.století jsme získali na projekt KNIHA A POLSKÁ MENŠINAdotaci ve výši 5 000,- Kč. Celkové náklady projektu činily 10 160,- Kč.

Tyto finanční prostředky  byly použityna doplnění knihovního fondu pro polskou národnostní menšinu.

Pro naše čtenáře polské národnostní menšiny jsme zajistili nový přírůstek do fondu knihovny - nákupem 35 knih v polském jazyce. 

Knihy byly vloženy do AKS[1] Clavius a zpřístupněny tak i širší veřejnosti, pomocí

on-line katalogu na webových stránkách knihovny: http://knihovna.smilovice.cz/.

Čtenáři mají možnost získat knihy z tohoto fondu i prostřednictvím MVS [2].

 

Na projekt VYRÁBÍME PODLE KNIHY jsme  grantu Knihovna 21.století získali 10 000,- Kč. Celkové náklady projektu činily 20 898,- Kč.

Tímto projektem jsme zajistili využití volného času dětí a rozšířili jejich vzdělávání.

Využili jsme fondu knihovny zejména naučné a krásné literatury. Naučné (kreativní, topp) knihy a periodika Praktická žena, Zahradkář, Receptář a Kreativ nám poskytly rady i návody jak využít volný čas. Konkrétní využití knih v praxi a práce s nimi zaujalo naše čtenáře a návštěvníky. Grantem bylo podpořeno konání kreativních dílen a besed.

Získáním tohoto grantu došlo k větší podpoře a širším možnostem této výchovné a vzdělávací činnosti. Rozšířili jsme působnost a využití knihovny pro volný čas, vzdělávání a kreativitu.

 

Pracovali jsme prakticky a dle uvedených návodů v literatuře jsme dekorovali prostírání a obaly na květináče pomocí ubrouskovou technikou, vyráběli šperky z fima, květináče, svíce, korálkové stromečky, obaly na naše poklady – knihy a sešity, dále pak tvořili – náramky, náušnice a náhrdelníky, šperkovnice, malovali kraslice…

 

8.    Vzdělávání pracovníků knihoven:

 

Externí vzdělávací akce -6 náplň školení WORD, EXCEL, správa PC a souborů, POWER POINT

počet knihovníků, kteří je absolvovali 2.

 

9.    Další skutečnosti:

 

Spolupracujeme se základní a mateřskou školou  i  školní družinou.  (RL)

 

 

[1] automatizovaný knihovní systém

[2] mezinárodní výpůjční služba