Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

zpět

Rok 2015


22.02.2016 12:38 STATISTIKA 

 

POČET OBSLUHOVANÉ POPULACE (OBLAST)

celkem

děti do 15 let

2015

762

130

Knihovní fond

 

ROK

STAV KF K 31.12. (ř.0102)

Přírůstky (Ř. 0116)

Úbytky (Ř. 0117)

2015

7398

203

99

2014

7294

162

328

ROZDÍL

104

41

229

Uživatelé

 

ROK

registrovaní uživatelé
(Ř. 0201)

z toho do 15 let
(Ř. 0202)

návštěvníci celkem
(Ř. 0203)

2015

170

63

1692

2014

194

67

2361

ROZDÍL

24

4

669

Výpůjčky

 

ROK

výpůjčky celkem
(Ř. 0301)

prezenční výpůjčky
(Ř- 0316)

Prolongace
(Ř. 0317)

2015

4031

0

2093

2014

6276

0

3260

ROZDÍL

2245

0

1167

ře):

Pro veřejnost

•V naší knihovně bylo uspořádáno 21 akcí pro veřejnost .

•Navštěvníci knihovny měli možnost shlédnout putovní výstavu: Má vlast cestami proměn.

•Spolupracujeme s místní ZŠ . Pro děti jsme uspořádali knihovnické lekce( Deník Kocourka Modroočka, Putování s Indiány) a kreativní dílny např. malování vajíček, vánoční pečení trubiček, výráběli jsme dárky ke dni matek atd. Starosta obce slavnostně pasoval prvňáčky na čtenáře.

•2 krát u nás  proběhlo Listování, jednou s Lukášem Hejlíkem, podruhé s třineckými knihovnicemi. Obě představení sklidila u dětí velký úspěch.

•Dospělým čtenářkám, ale i ostatním byly určeny 3 kreativní dílny, ve kterých si pod vedením profesionální lektorky mohly nejen vyrobit hezké drobnosti, ale i popovídat a prohlédnout knihy .  Týden knihoven jsme oslavili zpěvem v hud. lit. besedě s pedagogem a hudebníkem Alešem Nitrou.

•Zapojili jsme se do dalšího ročníku Noci s Andersenem, Března  měsíce čtenářů , projektu Už jsem čtenář, Týdne knihoven .

Pro knihovníky

•Účast v těchto  kurzech: RWCT,Pedagogické minimum

•Účast na celostátních akcích, akcích SKIP a dalších organizací

Březen měsíc čtenářů

Projekt knížka pro prvňáčka

Noc s Andersenem

Pasování na čtenáře

Týden knihoven

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.

Publikační činnost

Smilovický zpravodaj, Stonávka

 

Prostorové vybavení knihoven

Částečná rekonstrukce interiéru knihovny. Výměna podlahových krytin, vymalování všech prostorů, výměna knižních regálů.

 

 
Knihovna Smilovice © 2024 | poslední aktualizace: 21.06.2024 15:06