Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

zpět

Rok 2014


17.08.2015 12:16 STATISTIKA


 

POČET OBSLUHOVANÉ POPULACE

 

POČET OBSLUHOVANÉ POPULACE (OBLAST)

celkem

děti do 15 let

2014

748

129

Knihovní fond

 

ROK

STAV KF K 31.12. (ř.0102)

Přírůstky (Ř. 0116)

Úbytky (Ř. 0117)

2014

7294

162

328

2013

7459

189

3

ROZDÍL

165

17

325

Uživatelé

 

ROK

registrovaní uživatelé
(Ř. 0201)

z toho do 15 let
(Ř. 0202)

návštěvníci celkem
(Ř. 0203)

2014

194

67

2361

2013

157

51

2214

ROZDÍL

37

16

147

Výpůjčky

 

ROK

výpůjčky celkem

(Ř. 0301)

prezenční výpůjčky

(Ř- 0316)

Prolongace

2014

6276

0

3260

2013

5709

0

3744

ROZDÍL

567

0

484

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

Březen měsíc čtenářů

Týden knihoven

Pasování prvňáčků na čtenáře,

Projekt Knížka pro prvňáčka

Lovci perel

 

 

Publikační činnost:

Smilovický zpravodaj, Stonávka

 

 

 
Knihovna Smilovice © 2023 | poslední aktualizace: 04.12.2023 14:02