Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

zpět

ROK 2012 více zde ....


30.05.2012 09:44 STATISTIKA

 

 

ROK

PK

pobočky

profesionální

pobočky

neprofesionální

pobočky

2012

 

 

1

 

 

 

2011

 

 

1

 

 

 

·           Změny (důvody) v počtu knihoven. Uveďte jmenovitě, které knihovny (pobočky) byly v roce 2012 zrušeny, dočasně uzavřeny či nově zřízeny.

 

4.     Počet obyvatel: (zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx ), počet obyvatel uvádějte k 31. 12. 2012, případně k nejbližšímu datu.[4]

 

POČET OBYVATEL

celkem

děti do 15 let

2012

734

118

 

5.     Knihovní fond

 

ROK

STAV KF K 31.12.STAV KF K 31.12.(ř.0102)

přírůstky

úbytky

2012

7273

169

479

2011

7583

216

203

ROZDÍL

310

47

276

6.     Uživatelé

 

ROK

registrovaní uživatelé

z toho do 15 let

návštěvníci celkem

2012

153

57

2897

2011

146

62

2220

ROZDÍL

7

5

677

 

7.     Výpůjčky

 

ROK

výpůjčky celkem

prezenční výpůjčky

prolongace

2012

6048

2955

3093

2011

4235

2265

1970

ROZDÍL

1813

690

1123

 

8.     Kulturní a vzdělávací akce (uveďte výběrově nejvýznamnější akce, možno uvést  jako přílohu komentáře)

 

·       V letošním roce jsme v naší knihovně uspořádali 4 výstavy. Dvě z nich byly zaměřeny na obrazy a dvě na fotografie. Pravidelně se zúčastňujeme akcí jako je Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týdne Čteme dětem a týdne knihoven, pasování prvňáčků. Naší knihovnu navštívila zástupkyně nakl.Anagram a s dětmi z místní ZŠ vyrobila půvabné dárečky ke Dni matek a před koncem roku vánoční koule. Dne 14.12 2012 jsme se zúčastnili celostátní akce- Vypouštění balonků Ježíškovi. Každý měsíc se scházíme s družinou a buď čteme nebo vyrábíme drobnosti v kreativních dílnách. viz příloha + foto

 

 
Knihovna Smilovice © 2023 | poslední aktualizace: 04.12.2023 14:02