Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 606 132 779
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

zpět

ROK 2011 více zde...


23.05.2011 12:30 STATISTIKA

1.      Počet obyvatel  (zdroj: http://aplikace.mvcr.cz/adresa/xml.html )

 

 

obyvatelé nad 15 let

děti do 15 let

celkem

2011

620

113

733

 

2.      Knihovní fond

 

ROK

přírůstky

úbytky

stav KF

2011

216

203

7583

2010

234

371

7570

ROZDÍL

18

168

13

 

3.      Uživatelé (čtenáři)

 

ROK

registrovaní uživatelé

z toho do 15 let

návštěvníci celkem

2011

146

62

2220

2010

110

45

2072

ROZDÍL

36

17

148

 

4.      Výpůjčky

 

ROK

výpůjčky celkem

prolongace

2011

4235

1970

2010

3292

1598

ROZDÍL

943

372

 

5.      Kulturní a vzdělávací akce – pro veřejnost

26 akcí

Díky podpoře projektu na konání vzdělávacích akcí mohla knihovna pořádat například: Besedu s Jiřím Márou - Ve stopách Vikingů, zde se děti setkaly se zkušenosti, kdy se Jirka stal prvním českým vozíčkářem, který procestoval nejvzdálenější zemi na světě - Nový Zéland. Také malí čtenáři nahlédli do vodního světa Kapříka Metlíka v nové knížce, se kterou je seznámil sám autor Jan Opatřil, kterému je teprve dvaadvacet let a už má za sebou druhou knížku. Velice úspěšné bylo také zpívání Marka Srazila za doprovodu kytary, a také setkání s představitelem obce panem starostou, který osobně pasoval čtenáře na Rytíře řádu čtenářského. Nezapomenutelné jsou také dílny – vyrábíme a Prázdninový čtyřlístek, kde je spousta nápadu jak trávit volný čas a vyrobit i něco užitečného nebo pro radost.

6.      Publikační činnost – příspěvky do „Smilovického zpravodaje“ a zpravodaje mikroregionu „Stonávka“

 

7.      Webová stránka knihovny - www.knihovna.smilovice.cz

7.1.   Elektronický katalog (OPAC) na internetu - http://88.103.209.64/katalog/baze.htm

 

7.2.   E-mailové kontakty  - knihovna.smilovice@smilovice.cz

 

Benchmarking knihoven

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/Benchmarking.htm

 

8.      Úspěšné projekty

Na projekt „Naše poklady“ pro podporu vzdělávacích akcí, besed byla získána dotace ve výši 8 000,-. Druhý projekt „Naše polská menšina“ na nákup cizojazyčné literaturu pro národnostní menšiny, byl podpořen ve výši 5 000,-. Poskytovatelem obou dotací je Ministerstvo kultury a finanční podpory jsou poskytovány ve výši 50 %, zbývající část spolufinancuje obec.

Další dotace byla zaměřena na nákup knih zprojektu na podporu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, děl literární vědy a kritiky - Česká knihovna 2011, poskytovatelem je Moravská zemská knihovna v Brně. Z tohoto grantu určeného pro veřejné profesionální knihovny bylo získáno   20   knih v hodnotě 4 267,-Kč.  Zpracovala: R. Lasotová

 

 
Knihovna Smilovice © 2023 | poslední aktualizace: 04.12.2023 14:02