Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 558 694 923
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

zpět

Březen - Měsíc čtenářů


05.03.2012 15:42  .
- během celého měsíce března možnost registrace nových čtenářů zdarma
- při návštěvě knihovny amnestie dlužných poplatků
- možnost zapůjčení nově dovezených knih z regionálního fondu

16. března pro družinu ZŠ – Sladký život s knihou.
Soutěž ve zdobení lineckých košíčků pro kamaráda. Následná konzumace výrobků a seznámení s novými knihami.
 
26. března – 9.45  divadelní představení – JEDEME NA SAFARI      
 
30. března – NOC S ANDERSENEM