Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 558 694 923
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

zpět

Autorské čtení s Janem Opatřilem


21.11.2011 15:05 
  

Čtení z knihy : Dobrodružství kapříka Metlíka

Janu Opatřilovi je teprve dvaadvacet let a už má za sebou druhou knížku.
Nejen, že je píše, ale sám si je také ilustruje.
Kap
řík Metlík je hlavní postava nové knížky, se kterou nás seznámí
dne 28.11.2011 v 10.30 hod. v čítárně knihovny.

Podpořeno Ministerstvem kultury