Místní knihovna SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice
tel: 558 694 923
email: knihovna.smilovice@smilovice.cz

Rok 2016

13.09.2017 09:50


děti do 15 let

POČET OBSLUHOVANÉ POPULACE (OBLAST)

​celkem

1362016

774

Knihovní fond

 

Rok

STAV KF K 31.12. (ř.0102)

Přírůstky (Ř. 0116)

Úbytky (Ř. 0117)

2016

7375

127

150

2015

7398

203

99

rozdíl

23

76

51

 

Uživatelé

Rok

registrovaní uživatelé
(Ř. 0201)

z toho do 15 let
(Ř. 0202)

návštěvníci celkem
(Ř. 0203)

2016

164

67

1834

2015

170

63

1692

Rozdíl

-6

-4

142

 

Mezi nejzajímavější  patřila např. cestovatelská přednáška rodiny Márových-  Západ Usa a Havajské ostrovy,výstava a následná beseda s cestovatelem Martinem Stillerem o  obrovském úsilí a nadšení dobrovolníků, které vedlo k znovuotevření beskydského unikátu chaty Prašivé, beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou o zapomenutých řemeslech, beseda studia Bez kliky o knihtisku pro ZŠ ,Noc s Andersenem, slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou, prázdninové kreativní dílny,vypouštění balonků Ježíškovi a další. Spolupracujeme s ZŠ pro které pořádáme knihovnické lekce a soutěže.

Březen měsíc čtenářů

Projekt knížka pro prvňáčka

Noc s Andersenem

Pasování na čtenáře

Týden knihoven

Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi

Publikační činnost

Smilovický zpravodaj, Stonávka

Elektronické služby knihovny

Elektronické služby knihovny uvádějte do tabulky v příloze.

 

ne

ano

ne

Úspěšné projekty, dotace a granty

Česká knihovna, Visk 3

Ocenění knihoven, knihovníků

ne

Prostorové vybavení knihoven

ne

Spolupráce knihoven, přednášková účast na zahraničních akcích aj.

ne

 

 

[

 
 

Rok 2015

22.02.2016 12:38

STATISTIKA
 
 

Rok 2014

17.08.2015 12:16

STATISTIKA
 
 

ROK 2013

15.09.2014 15:40

Statistika
 
 

ROK 2012 více zde ....

30.05.2012 09:44

STATISTIKA

 
 

ROK 2011 více zde...

23.05.2011 12:30

STATISTIKA
 
 

ROK 2010 více zde...

05.05.2010 11:44

STATISTIKA
 
 

ROK 2009

23.12.2009 06:09
 
 

ROK 2008

19.03.2009 12:32
 
 

Desatero bezpečného internetu pro děti

19.03.2009 12:09